Hyvän unen perusedellytykset

Riittävä unipaine  24 tunnin vuorokausirytmi ja suprakiasmaattisen tumakkeen toiminta määrittää nukkumisen ja valvetilan vuorottelua. Toinen nukkumiseen vaikuttava asia on unipaine. Valveillaoloaikana aivoissa muodostuu adenosiiniksi nimitettyä kemiallista yhdistettä ja sen määrä kasvaa minuutti minuutilta koko valveillaoloajan. Eli – mitä pidempään valvot – sitä enemmän adenosiinia kertyy. Adenosiini voidaan mieltää myös kemialliseksi ”kelloksi”, se laskee kaiken aikaa, … Lue lisää