Unesta energiaa verkkokurssin tarina

Yllätyin ammatillisesti työterveyspsykologin työni alussa syksyllä 2016. Merkittävä osa asiakkaistani oli väsyneitä tavalla tai toisella. Väsyminen viestii siitä, että kuormituksen ja palautumisen suhde ei ole tasapainossa, omaa elämäntapaa ei enää hallita. Unen määrä ja laatu ovat jääneet arjessa hyvin usealla toisarvoiseksi. (Työ)uupumus etenee pääsääntöisesti seuraavien kolmen kokeman kautta; uupumisasteinen väsymys, kyynistynyt asenne työtä kohtaan ja ammatillisen itsetunnon lasku. Useimmiten nämä vaiheet seuraavat toinen toistaan.
 
Kiinnittivätkö asiakkaani riittävää huomiota omaan nukkumiseensa? Eivät.
Suhtautuivatko asiakkaani välinpitämättömästi nukkumiseensa? Kyllä.
Oliko asiakkaillani riittävästi tietoa unesta? Ei.
 
Tästä havainnosta unesta energiaa verkkokurssin tarina sai alkunsa. Toki asiaan vaikutti myös voimakas tarve kehittää omaa nukkumisen taitoa, tiedon varaan on helppo rakentaa!

Nukkumisen taitoa voidaan kehittää ja sitä voidaan harjoitella – mutta ilman opastusta aie voi jäädä yritykseksi. Ja kun muutosta ei tapahdu, palataan vanhaan huonoon nukkumiseen. Tähän verkkokurssiin olen kerännyt oleellisen uneen liittyvän tiedon ja konkreettisia vinkkejä, miten hyvään ja riittävään uneen voidaan vaikuttaa omilla arjen valinnoilla.

Jatkuvasti väsynyt

Väsymystä ja alavireisyyttä pidetään helposti elämän kuuluvana ja väsyneisyyden ja alavireisyyden tunne kroonistuu. Huonosta nukkumisesta ja väsymyksen tunteesta tulee normaalina pidetty tila. Omaa ajautumista huonoksi nukkujaksi ei useinkaan havaitse. Haastavaksi uupumisen korjaamisen tekee tilanteen tunnistaminen ja vallitsevaan tilanteeseen reagoiminen oikealla tavalla, varsinkin jos uupumisesta ei ole aiempaa kokemusta.

Puutteellisen unen ja levon korjaaminen?

Unen ja levon määrän ja laadun kuntoon laittaminen vaikuttaa helpolta tehtävältä alkuun. Mutta kuinka vähän tavallinen nukkuja/nuokkuja tietääkään uneen ja lepoon vaikuttavista yksittäisistä tekijöistä – niistä pienistä arjen valinnoista, jotka vaikuttavat unen määrään ja laatuun. 
 
Kartoitin olemassa olevaa tietoa unettomuuden kuntoutukseen liittyen ja törmäsin jonkinasteiseen tyhjiöön. Uskottavaa tieteeseen perustuvaa yksityishenkilölle sopivaa unettomuuden korjaavaa palvelua ei oikein tuntunut olevan. Osalla työterveyshuoltoja palvelua oli, mutta saavutettavissa vain työterveyshuollon ohjaamana. Julkisen terveydenhuollon yhdenmukainen kanava jäi epäselväksi. On myös helppoa ajatella, että lääketieteen avulla poistetaan oireet ja saadaan näin uni “korjattua”. Psykologina haluan puuttua oireilun syihin; miksi asiakkaani nukkuu huonosti? Ja korjata nämä syyt unettomuuden takana.

Näin syntyi ajatus unesta energiaa konseptista, joka konkretisoitui verkkokurssin muotoon. Sama konsepti (sisältö) toimii myös ryhmämuotoisissa lähikoulutuksissa. KYSY LISÄÄ!

Syyskuussa 2023 julkaistu Unesta energiaa 4.0 on jo neljäs versio suositusta verkkokurssista. Se on edeltäjäänsä parempi.
 
Kari Matilainen
Univalmentaja, työterveyspsykologi.