Tällä tietosuojaselosteella toteutetaan Headactive Oy yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) 2016/679 mukainen läpinäkyvä informointi rekisteröidyn oikeuksista tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Tältä sivulta löydät tietoja siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme asiakastietoa.

1. REKISTERINPITÄJÄ
kari@headactive.fi
Kari Matilainen
Headactive Oy

2. REKISTERIN NIMI: Headactive Oy:n asiakastietokanta.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakastietokannan tarkoitus on kerätä ja hallita asiakkaiden tietoja. Tietoja hyödynnetään asiakassuhteen viestintään, hoitoon ja kehittämiseen. Tietoja hyödynnetään vain kahdenkeskeiseen viestintään. Henkilötietolaki (523/1999) 8 §

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Yhteydenottolomakkeen tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen nimi ja asiakkaan viesti. Yhteistyön edetessä kerätään mahdollisesti seuraavia tietoa asiakkaasta: toimenkuva/titteli ja yrityksen y-tunnus ja verkko-osoite.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakastietokannan tiedot antaa asiakas täyttäessään yhteydenottolomakkeen tai tietoisesti antaessaan muut tiedot. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja sopimuksen tuottamiseksi.

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Asiakastietoja käsittelee vain Headactive Oy:n työntekijät, jotka ovat suoraan tekemisissä asiakkuuden kanssa.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn erillistä lupaa.

7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Asiakassuhteen henkilötietoja käsitellään EU:n sisällä, eikä viedä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Headactive Oy käsittelee asiakastietoja yksinomaan siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty ja edellä kuvattu. Asiakastietoja ei käsitellä enempää kuin on tarpeen tietyn tarkoituksen kannalta.
Asiakastietojen säilyttämisessä noudatamme lakisääteisiä säilytysaikoja, esimerkiksi kirjanpitolaista johtuvia.
Headactive Oy on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla asiakastiedot suojataan asiattomilta pääsyiltä. Paperisia dokumentteja säilytetään hyvässä järjestyksessä lukollisissa tiloissa ja tietokoneet ja palvelimet on suojattu asianmukaisesti.

9. TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella, joka on lähettänyt tietonsa yhteydenottolomakkeella tai ollut yhteydessä Headactive Oy:n, on oikeus tarkistaa omat tietonsa.

10. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella, joka on lähettänyt tietonsa yhteydenottolomakkeella tai ollut yhteydessä Headactive Oy:n, on oikeus vaatia omien virheellisten tietojen korjaamista.

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröity saa siirtää omat antamansa tietonsa muihin rekistereihin. Tämä ei koske jalostettua tai yhteistyön aikana luotua tietoa rekisteröidystä.
Rekisteröidyllä on aina oikeus vaatia tietojensa poistoa asiakastietokannasta ja tulla unohdetuksi.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Tietopyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen: kari@headactive.fi
Voimme pyytää henkilötietojen varmistamista ja tietopyynnön tarkentamista.
Pyydetyt tiedot toimitetaan 1 kuukauden sisään pyynnöstä.

12. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS
Säilytämme asiakkaan henkilötiedot yhteistyön ajan ja enintään yhden vuoden sen jälkeen. Tämän jälkeen poistamme tiedot järjestelmistämme.

13. OTA YHTEYTTÄ
Headactive Oy:n henkilötietojen rekisterinpitäjä ja tietosuojaedustaja edellä kuvatuissa tarkoituksissa on Kari Matilainen, yhteystiedot yllä.