Unettomuus

Missä vaiheessa huonosta nukkumisesta kannattaa huolestua?

Tunnistatko oman huonon nukkumisen vakavuusasteen? Mitä on akuutti unettomuus? Tilapäinen unettomuus? Milloin on kyse pitkäkestoisesta unettomuudesta?

Akuutti unettomuus yleensä seuraus jostain tapahtumasta, johon on luonnollista reagoida voimakkailla tunteilla ja niihin liittyvillä̈ ajatuksilla. Voimakkaat tunteet estävät unen tulon. Harva meistä pystyy nukkumaan hyvin, jos läheinen on sairastunut vakavasti, työpaikka on uhattuna, velat lankeavat maksettavaksi tai häät ovat huomenna. Tilapäinen unettomuus kuvastaakin usein välittämistä. Akuutti, tilapäinen unettomuus menee jo nimensäkin mukaisesti ohi viikossa – parissa.

Äkillisissä elämänmuutoksissa unettomuus on siis luonnollinen reaktio. Tilapäinen unettomuus kuuluu osana terveeseen elämään. Tuki, lohduttaminen ja neuvonta ovat tällöin ensisijaisia.

Missä vaiheessa akuutti kroonistuu? Miten ”tilapäinen” unettomuus määritellään? Yksiselitteistä vastausta tähän ei taida olla.

Unettomuuden jatkuessa pidempään on syytä alkaa pohtimaan, onko kyse mahdollisesta diagnosoitavasta unettomuudesta? Yksi määritelmä unettomuudelle on seuraava: ”Unettomuudella tarkoitetaan vaikeuksia nukahtaa, liian lyhyttä yöunta tai huonoa unen laatua, joka heikentää valveen aikaista toimintakykyä, josta aiheutuu toiminnallista tai subjektiivista haittaa.”

Eli:

Jos nukut 2-3 yötä huonosti – syytä erityiseen huoleen ei vielä ole. Tilapäinen unettomuus kuuluu tavanomaiseen elämään. Jos herää aamulla virkeänä ja kokee elämänlaatunsa hyväksi, kyseessä ei ole sairauden asteinen, välttämättä hoitoa edellyttävä unettomuus. Unettomuuden jatkuessa on kuitenkin tärkeä kiinnittää huomiota unirytmiin ja muuhun unihuoltoon.

Elleivät tuki ja unihuolto tuo apua tai oirehdinta on kovin voimakasta (haittaa aiheuttava valveillaoloajan toimintakyvyn heikkeneminen) ja kesto yli yhden kuukauden – ota yhteys terveydenhuoltoon.

Omaa huonoa nukkumista on syytä pohtia tarkemmin. Huonon nukkumisen määrä on tärkeä tiedostaa, mutta ennen kaikkea lähtökohtaisesti on syytä selvittää mistä huono nukkuminen johtuu. Mikä asia tai tapahtuma mahdollisesti käynnisti huonon unen ja nukkumisen jakson? Mitä omassa arjessa on muuttunut – joka voisi selittää huonoa nukkumista? On tärkeätä, että itse tunnistat, tiedostat ja käsittelet unettomuutta tuottavat elämän ongelmat, näihin on tärkeä puuttua viipymättä, jotta unettomuus ei kroonistu.